Str. główna

10 lat temu …

10 lat temu 23 kwietnia 2005 r. mieszkańcy Parafii Klementowice wykorzystując własne ciągniki, przyczepy i maszyny wybudowali betonową drogę do kościoła (odcinek od drogi powiatowej obok szkoły podstawowej do kościoła). Pracami kierował ówczesny Proboszcz Parafii Klementowice ks. kanonik Marek Hawrylak.