„Idźcież do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone,
W pieluszki powite, w żłobie położone;
Oddajcie mu pokłon Boski, On osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo.”

Kolędy gra i śpiewa zespół "Drogowskaz" z Leżajska
Kategorie: Kronika