W dniu 18 VIII 2019 r. odbyła się msza dożynkowa w Kościele Parafialnym pw. św. Małgorzaty i św. Klemensa w Klementowicach. Mszę celebrował ks. kan. Proboszcz Parafii Zbigniew Fidut, kazanie natomiast powiedział ksiądz kan. Edward Kozakiewicz, w którym nawiązał do ciężkiej pracy rolnika, cytowane były również fragmenty z literatury podkreślające piękno i znaczenie trudu chłopskiego. Po kazaniu wieńce dożynkowe zostały poświęcone przez księdza proboszcza, który ze swej strony podziękował za pracę przy nich i zachęcał, aby kolejne młodsze pokolenie dołączyło do podtrzymywania tradycji dożynkowych. W tym roku do kościoła wprowadzone zostały trzy wieńce – z Klementowic, Buchałowic i pierwszy raz ze Stoku.

Aby zacząć prace nad wieńcem najpierw musi być pomysł. W Klementowicach pomysłodawczynią wieńca była Irena Frejowska, która ma bogate doświadczenie jako plastyczka. Podczas prac nad nim pomocne były rady innych pań, a ich pomysły były brane pod uwagę. Później przychodzi czas na zbieranie zbóż – by były jasne, dorodne, zebrane w czas, a następnie wysuszone. Tegoroczny wieniec był przygotowywany przez około cztery tygodnie. Prawie codziennie panie ze Stowarzyszenia „Kobiety Razem” wiązały kłosy, wspólnie tworzyły całość. Zaangażowanie w prace przygotowania, wiązania zbóż wykazywały Jadwiga Cwalina, Barbara Cierkoń, Małgorzata Pucicka, Barbara Grzegorczyk, Justyna Mucha, Grażyna Stasiak, Małgorzata Skibniewska, Krystyna Kusy, Alicja Grykałowska, Antonina Mazurkiewicz, Kazimiera Chmurzyńska. Samo wicie wianka to praca Teresy Siwiec, Aleksandry Dymeckiej i Ireny Frejowskiej. Zanim jednak przystąpiono do wicia wieńca należało wykonać na stelażu wykonanym przez panów Jerzego Dymeckiego i Janusza Frejowskiego, kapliczkę wzorowaną na tej położonej na kolonii Różanej. Ponieważ tegoroczny pomysł wieńca dożynkowego nawiązuje do licznej małej architektury sakralnej, w którą Klementowice są bogate. Tym zajęły się Halina Rodzik, Aleksandra Dymecka, Irena Frejowska, Sławomir Wiejak. Panie pragną podziękować za zgodę na pozyskanie zbóż z pól należących do panów Krzysztofa Lisa, Janusza Frejowskiego i Krzysztofa Stawskiego. Praca przy wieńcu dożynkowym wymaga zgranej grupy, bo jest żmudna, długotrwała i co należy podkreślić precyzyjna. Jest też w tym przygotowaniu jakiś urok, świadomość, że uczestniczy się kolejny rok w podtrzymywaniu tradycji dożynkowych, które w Polsce obchodzono już w XVI wieku. Wystarczająca motywacja, by zebrać się razem i wykonać zamierzoną pracę. Panie ze Stowarzyszenia „Kobiety Razem” czynią to od dziewięciu lat.

Halina Rodzik

w parafialnych uroczystościach dożynkowych 2019, po raz pierwszy ze swoją działalnością wystapiły panie z koła Gospodyń Wiejskich STOK. Przygotowały wieniec ze zbóż i kwiatów, który zaprezentowały w Kościele Parafialnym w Klementowicach 18 sierpnia 2019 r. podczas Mszy św. dożynkowej o godz. 11.30. Szczególnym zaangażowaniem wykazały się: Bożena Rodzik, Katarzyna Pieńkoś, Urszula Rodzik, Maryla Tuźnik, Renata Kozak, Anna Rodzik, Natalia Rodzik, Aneta Tarkowska.W tym roku parafialna uroczystość poświęcenia chleba i wieńców dożynkowych wyglądała szczególnie okazale, gdyż po raz pierwszy do poswięcenia przygotowano nie dwa jak do tej pory, a trzy wieńce dożynkowe – ten trzeci wykonany i zaprezentowany przez panie z KGW w STOKU. Przygotowanie chleba i wieńca na dożynki parafialne w Klementowicach to dobry poczatek do dalszej działalności Koła Gospodyń Wiejskich STOK.

KGW STOK

fot. Antoni Płachta – parafiaklementowice.pl

Kategorie: Kronika