W tym roku dożynki parafialne odbyły się w niedzielę 26 sierpnia, a więc po dożynkach powiatowych, które zorganizowano w Nałęczowie już 12 sierpnia i po Dożynkach Gminy Kurów, które odbyły się w Choszczowie 15 sierpnia. Podziękowania Bogu za tegoroczne plony składaliśmy na Mszy św. o 11.30. Mszę św. dożynkową odprawił ks. kan. Zbigniew Fidut proboszcz naszej parafii, a homilię wygłosił ks. kan. Edward Kozakiewicz, wieloletni proboszcz, a obecnie rezydent w parafii pw. Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowie.
Były dwa wieńce dożynkowe – jeden z Klementowic przygotowany przez panie ze Stowarzyszenia „Kobiety Razem”, drugi z Buchałowic wykonany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.