Wielki Post 2018

Nawiązując do słów Chrystusa z Ewangelii św. Mateusza: „Ponieważ wzmoże się nieprawość, ostygnie miłość wielu” (Mt 24,12), papież przestrzega przed pojawiającymi się ciągle fałszywymi prorokami. Usiłują oni zgasić w naszych sercach miłość, która jest istotą całej Ewangelii. Podsycają w nas niechęć do tych, których chcą nam ukazać jako zagrożenie: „ nienarodzone jeszcze dziecko, chory starzec, gość będący przejazdem, cudzoziemiec, a także bliźni, który nie odpowiada naszym oczekiwaniom”. …

List pasterski Metropolity Lubelskiego na Wielki Post 2018 r. >>> plik pdf

Droga Krzyżowa ulicami Klementowic - 23 marca 2018.

W piątek 23 marca 2018 r. po Mszy św. o 16.30 odbyła się Droga Krzyżowa po ulicach Klementowic. Drogę Krzyżową prowadził proboszcz naszej parafii ks. kanonik Zbigniew Fidut, a nad prawidłowym zabezpieczeniem jej pod katem bezpieczeństwa ruchu drogowego czuwali strażacy ochotnicy z OSP Klementowice, OSP Kol. Klementowice i OSP Stok.

Kategorie: Kronika