W dniu 10 kwietnia 2016r. na Cmentarzu Parafialnym w Klementowicach, została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca Andrzeja Migdala ps. „SIAPEK”(10.04.1921 – 04.05.1944). Andrzej Migdal z Klementowic – Żołnierz Armii Krajowej Oddziału Lotnego pod dowództwem por. Jana Zdzisława Targosińskiego „Hektora”. Od kwietnia 1944 roku w wydzielonej z 3 kompanii 15 P.P. „Wilków” AK grupie osłonowej dla odbioru zrzutów pod dowództwem ppor. Mieczysława Zielińskiego „Krycha”-„Moczara”. Zamordowany wraz z 17 żołnierzami OP15/3 przez bandę AL pod dowództwem Bolesława Kaźmieraka-Kowalskiego „Cienia” w Owczarni. Pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Opolu Lubelskim.