HISTORIA PARAFII ŚW. KLEMENSA I ŚW. MAŁGORZATY W KLEMENTOWICACH

Parafia Klementowice została erygowana 12 lipca 1418 roku przez bpa Wojciecha Jastrzębca. W jej granicach znalazły się nowo powstałe wsie: Klementowice, Stok, Wola Płońska, Płonki i Brzozowa Gać. Parafię uposażył Piotr, właściciel Klementowic. Dał 3 łany pola, sadzawkę naprzeciw kościoła, dwie karczmy i to wszystko uwolnił od podatków. Parafia przynależała do diecezji krakowskiej, dekanatu kazimierskiego.
Pierwszy kościół był drewniany. W okresie Reformacji został on zdewastowany. Przez 100 lat parafia nie miała swego kościoła. Ludzie chodzili do sąsiednich parafii. Każdego roku w uroczystość Trójcy Świętej na miejscu rozebranego-zdewastowanego kościoła ksiądz katolicki odprawiał Mszę św., a ludzie żarliwie się modlili. Po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem król Jan Sobieski nadaje dobra ziemskie leżące na terenie parafii Klementowice Adamowi Kotowskiemu, uczestnikowi wiktorii wiedeńskiej.
Z jego fundacji w 1690 roku został wybudowany drewniano-modrzewiowy kościół wg projektu Tylmana z Gameren – Holendra, architekta króla Sobieskiego. Kościół konsekrował w 1690 roku bp krakowski Stanisław Szembek. Przy kościele istniała szkoła parafialna prowadzona przez rektora. Funkcjonowała również biblioteka. W życiu parafialnym znaczną rolę odegrały bractwa, w tym także różańcowe. Kościół w ciągu wieków był kilkakrotnie remontowany, między innymi przez Ignacego Potockiego i jego rodzinę. Kościół został rozebrany z nakazu Rządu Gubernialnego w Lublinie. Od 1908 do 1927 roku nabożeństwa odbywały się w kostnicy obok wznoszonego nowego kościoła.
Obecnie istniejący kościół został wybudowany w latach 1914 do 1927 z ofiar parafian. Kościół budowali ks. Jakub Izdebski, ks. Władysław Szyszko i ks. Jan Modrzejewski. 23 listopada 1927 roku został on poświęcony przez ks. kan. Ignacego Skowronka. Kościół jest pod wezwaniem św. Klemensa i św. Małgorzaty. Jest murowany, trzynawowy w stylu neogotyckim, na frontonie 2 wieże. Do obecnego kościoła przeniesiono z poprzedniej świątyni 3 drewniane ołtarze, ambonę i chrzcielnicę – projektu Tylmana z Gameren z 1690 roku. Na chórze muzycznym mieszczą się 8-głosowe organy z 1899 roku. Prawa wieża kościelna służy za dzwonnicę, na niej 2 dzwony, konsekrowane przez bpa Piotr Kałwę w 1957. Na cmentarzu przykościelnym kaplica przedpogrzebowa. Obok kościoła figura MB z 1905 roku z napisem: „Na pamiątkę odzyskania wolności religijnej”. W parkanie okalającym kościół znajduje się figura Pana Jezusa Dobrego Pasterza z 1972 roku. Od 1983 roku rozpoczęły się prace przy kaplicy w Stoku. Świątynia została konsekrowana przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego 21 kwietnia 2003 roku. W latach 1997-2002 wykonano nowy dach na kościele i odwodnienie. W 2003 remont zakrystii i dzwonnicy-kaplica pogrzebowa. W latach 2003-2004 porządkowanie terenu przykościelnego (oczyszczenie wąwozu), remont starej plebanii i ogrodzenie posesji. W roku 2005 parafia przeżywała Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, poprzedzone Misjami świętymi. Wykonano wtedy nową instalację elektryczną w kościele (wyk.Marian Pietraś) i pomalowano kościół (wyk.Andrzej Gasiński)
W roku 2006 było Odnowienie Misji Świętych i rozpoczęło się Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w rodzinach parafii. Wykonano schody od wikariatu do kościoła, nagłośnienie w kaplicy w Stoku. Rok 2007 to wykonanie ławek i konfesjonałów w kościele. Od 1805 roku parafia należy do Diecezji Lubelskiej. Obecnie przynależy do Dekanatu kazimierskiego. W 1932 odłączono od parafii Płonki, a przyłączono w 1985 Buchałowice. Liczba zameldowanych osób: 2526 (zamieszkałych 2410)

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder