W przeddzień pogrzebu tj. 21 stycznia 2021 r. w kościele pw. Św. Siostry Faustyny  w Jakubowicach Konińskich pod Lublinem o godz 15.00, za duszę ŚP. ks. profesora Jerzego Misiurka została odprawiona Msza św. żałobna. Mszy tej sprawowanej na prośbę miejscowych parafian, ks. proboszcza Janusza Latocha i ks. prof. dr hab. Jarosława Popławskiego (KUL), przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Biskup Mieczysław Cisło. Przed wyprowadzeniem trumny z kościoła by ją odwieźć do Archikatedry Lubelskiej głos zabrali: ks. proboszcz Janusz Latoch,  ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i przewodniczący Rady Parafialnej Parafii św. Siostry Faustyny w Jakubowicach Konińskich. Tutaj w kościele parafialnym w Jakubowicach Konińskich, niemalże od dekady co niedzielę i w święta, zmarły wczoraj ks. prof. Jerzy Misiurek o godz. 9.30 odprawiał Mszę św.. Msza o 9.30, to była Jego Msza,  jak powiedział ks. proboszcz. Ks. prof. Jarosław Popławski o swoim i naszym Księdzu Profesorze powiedział: ” Wychowawca wielu pokoleń polskich teologów duchowości. Człowiek o wielkiej dobroci, pokorze, szlachetności. Żył tak jak nauczał – nieustannie wskazując na Jezusa Chrystusa. Z takimi również słowami wkroczył w wieczność: „Chcę widzieć Jezusa!”