/Pielgrzymka do Chełma – 2017.09.29

Fot. ks. kan. Zbigniew Fidut