Relacja fotograficzna z przebiegu uroczystości – fot. Antoni Płachta > parafiaklementowice.pl