/Poświęcenie pól – Klementowice B – 12 maja 2017 g. 19.30 – fot. Łucja Migdal