DSC_4647Relacja z odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci

szer. Andrzejowi Migdalowi ps. „SIAPEK”

Klementowice, 10.04.2016 r. godz. 14.30

W dniu 10 kwietnia 2016r. na Cmentarzu Parafialnym w Klementowicach, została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca Andrzeja Migdala ps. „SIAPEK”.

siapek      ANDRZEJ MIGDAL „SIAPEK” (10.04.1921 – 04.05.1944)

Żołnierz Armii Krajowej Oddziału Lotnego pod dowództwem por. Jana ZdzisławaTargosińskiego „Hektora”. Od kwietnia 1944 roku w wydzielonej z 3 kompanii 15 P.P. „Wilków” AK grupie osłonowej dla odbioru zrzutów pod dowództwem ppor. Mieczysława Zielińskiego „Krycha”-„Moczara”. Zamordowany wraz z 17 żołnierzami OP15/3 przez bandę AL pod dowództwem Bolesława Kaźmieraka-Kowalskiego „Cienia” w Owczarni. Pochowany w zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym w Opolu Lubelskim.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, została zorganizowana z inicjatywy Lucjana Migdala w 95-tą rocznicę urodzin śp. Andrzeja Migdala ps. „SIAPEK”. Tablica pamiątkowa została umieszczona na pomniku przy grobie rodziców zamordowanego Andrzeja Migdala – Bronisławy i Andrzeja Migdalów. Etapy przygotowawcze do uroczystości, począwszy od weryfikacji historycznej i projektu tablicy, były konsultowane z Panem Wojciechem Kosteckim – Prezesem Stowarzyszenia „Grupa Historyczna 15 Pułku Piechoty Wilków”.

Organizatorami Uroczystości byli Wójt Gminy Kurów oraz rodzina śp. Andrzeja Migdala. Tablicę pamiątkową ufundowali: Wójt Gminy Kurów oraz Rada Gminy Kurów.
Prace renowacyjne grobu Andrzeja i Bronisławy Migdal przeprowadzili Andrzej Księżniak oraz Lucjan Migdal.

Uroczystość rozpoczęła się o 14.30 w Kościele Parafialnym w Klementowicach. Poprzedzała ją Koronka do Miłosierdzia Bożego poprowadzona przez Panią Zofię Chabros.

Na komendę prowadzącego do kościoła weszły Poczty Sztandarowe OSP Klementowice, OSP Klementowice Kolonia i Zespołu Szkół Agrobiznesu z Klementowic oraz Kompanie Honorowe z OSP Klementowice i OSP Klementowice Kolonia. Mszę Św. koncelebrowali ks. Zbigniew Fidut Proboszcz Parafii w Klementowicach (przewodniczył) i ks. kanonik dr Kazimierz Gajda.

Po rozpoczęciu Mszy Św. przez ks. Zbigniewa Fiduta, Wójt Gminy Kurów – p. Stanisław Wójcicki powitał przybyłych na odsłonięcie tablicy zaproszonych gości, w tym:

– Przewodniczącego Rady Gminy Kurów – p. Władysława Chabrosa

– Sekretarza Gminy Kurów – p. Barbarę Nowacką

– Ks. kanonika dr Kazimierza Gajdę

– ks. Zbigniewa Fiduta Proboszcza Parafii w Klementowicach

– ks. wikariusza Tomasza Maleszę

– p. Bogumiła Zielińskiego – syna zamordowanego w Owczarni podporucznika Mieczysława Zielińskiego ps. „Krych”, oraz jego żonę

– p. Wojciecha Kosteckiego Prezesa Stowarzyszenia Grupa Historyczna 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Puławach

– p. Roberta Ocha z Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych w Puławach

– p. Zbigniewa Turkowskiego – dyrektora Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

– p. Grzegorza Kusego, p. Łukasza Jałochę, p. Wojciecha Kozaka – Radnych Gminy Kurów

– p. Justynę Muchę -Sołtysa Klementowic

– Poczty Sztandarowe: OSP Klementowice, OSP Kolonia Klementowice, Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

– Rodzinę Zamordowanego Andrzeja Migdala ps. „SIAPEK”

oraz wszystkich licznie zebranych na tej doniosłej uroczystośći – dzieci, młodzież i dorosłych.

Następnie została odprawiona Msza Św. w intencji śp. Andrzeja Migdala oraz żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych razem z nim 04.05.1944 r. w Owczarni gm. Józefów n. Wisłą. Lektorem czytań podczas Mszy Św. był Krystian Bartuzi.

Po Mszy Św. Wójt Gminy Kurów p. Stanisław Wójcicki wygłosił przemówienie, w którym przybliżył zgromadzonym tragiczne wydarzenia do jakich doszło w Owczarni dnia 04.05.1944 r. oraz ich tło historyczne. Po wystąpieniu p. Wójta życiorys śp. Andrzeja Migdala ps. „SIAPEK” przedstawił Krzysztof Księżniak – praprawnuk Andrzeja i Bronisławy z Ostrachów Migdal i prawnuk Jana i Władysławy z Migdalów Chlipalskiej.

Po odczytaniu życiorysu p. Barbara Bartuzi zaśpiewała pieśń „Polskie Kwiaty”. Księża zostali poproszeni o poświęcenie tablicy pamiątkowej na cmentarzu, a na końcu wybrzmiała pieśń „Ojczyzno ma” zagrana i zaśpiewana przez organistę p. Mariusza Śmigielskiego.

Po części oficjalnej w kościele, wszyscy udali się na Cmentarz Parafialny w Klementowicach. Wartę Honorową przy grobie rodziców śp. Andrzeja Migdala, pełnili Krzysztof Księżniak i Mateusz Dubiński z Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Legiony Piłsudskiego” w Puławach. Ks. kanonik dr Kazimierz Gajda poświęcił tablicę pamiątkową, po czym wszyscy wraz ze strażakami odśpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej. Następnie tablicę pamiątkową odsłonili Janina Księżniak – córka Władysławy Chlipalskiej z Migdalów i Lucjan Migdal – syn Celestyna Migdala. Pod odsłoniętą tablicą zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów.

Podziękowania w imieniu rodziny złożyli Rafał Grykałowski oraz Łucja Migdal.

————————-

Poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej szer. Andrzejowi Migdalowi ps. „Siapek” – 2016.04.10 >>> galeria fot.

————————

———————-

Przemówienie Wójta Gminy Kurów p. Stanisława Wójcickiego(.pdf)

Życiorys śp. Andrzeja Migdala ps. „SIAPEK” (.pdf)

———————–

Pliki dźwiękowe:

Przemówienie Wójta Gminy Kurów (.mp3)

Życiorys śp. Andrzeja Migdala ps. „Siapek” – przedstawia Krzysztof Księżniak (.mp3)

„Polskie Kwiaty” – śpiewa p. Barbara Bartuzi (.mp3)


 

zaproszenie-AK-siapekx1100ZAPROSZENIE

Wójt Gminy Kurów oraz Komitet Organizacyjny serdecznie zapraszają

na uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Andrzejowi Migdalowi ps. „SIAPEK”, żołnierzowi AK Oddziału „HEKTORA” 3 Kompanii 15 PP „Wilków” zamordowanemu w dniu 4.05.1944r. przez Oddział AL „Cienia” w Owczarni gm. Józefów.

Uroczystość odbędzie się 10 kwietnia 2016 r. w Klementowicach

Porządek uroczystości:

  • Msza święta o godz. 14.30 w Kościele Parafialnym w Klementowicach
  • Wystąpienie Wójta Gminy Kurów
  • Przemarsz na cmentarz parafialny w Klementowicach
  • Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
  • Złożenie wieńców i wiązanek
Kategorie: Kronika