SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.”
(Mk 16,15-16)
Sakramentu chrztu św. udziela się w naszej parafii w I niedziele miesiąca w czasie Mszy św. oraz w św.Szczepana i Poniedziałek Wielkanocny, o godz. 11.30
O zamiarze chrztu, należy powiadomić księdza dwa tygodnie wcześniej. Chrzest zapisuje się w księgach metrykalnych w kancelarii parafialnej.
W kancelarii parafialnej wymagane są następujące dokumenty:
*akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
*metrykę ślubu kościelnego, gdy ślub był w innej parafii
*zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
Przygotowanie oraz spisywanie aktów chrzcielnych odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztu, o godz. 8.oo. Zgodnie z Tradycją Kościoła do chrztu rodzice wybierają dla swojego dziecka godnych świadków czyli chrzestnych. Chrzestnym może zostać ten, kto jest ochrzczony, bierzmowany, ukończył 15 lat, jest katolikiem oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i nauką Kościoła.
Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
* niewierzący czy osoby innej wiary,
* osoby niepraktykujące,
* żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
* nie bierzmowani i nie chodzący na katechezę,
* prowadzący gorszący tryb życia.
1. W kościele katolickim chrztu udziela się małym dzieciom.Przepisy kościelne mówią, że należy ochrzcić dziecko najszybciej jak to możliwe, gdy matka dojdzie do sił.
2. Dziecku należy wybrać imię zgodnie z Tradycją katolicką czyli świętego lub świętej. Nie należy nadawać imion zasłyszanych z Tv czy modnych, które są obce polskiej tradycji.
3. Chrzestni mają być świadkiem sakramentu chrztu i mają wspierać rodziców w wychowaniu i dawać dobry przykład a w razie konieczności zastąpić rodziców.
4. Rodzice, chrzestni i rodzina przyjmują Komunię św. w intencji dziecka.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)
Narzeczeni zgłaszają się osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa, w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.
W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu)
2. Dowody osobiste
3. Ostatnie świadectwa z katechezy szkolnej
4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu
5. Dokumenty z USC uprawniające do zawarcia małżeństwa kościelnego ze skutkami
w prawie świeckim (tzw. ślubu konkordatowego) lub odpis aktu wcześniej zawartego
małżeństwa cywilnego.
6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:
1. dwukrotną spowiedź (po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem),
2. udział w 10 katechezach przedmałżeńskich (w naszej parafii – w piątki Wielkiego Postu ),
3. trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,
4. „dzień skupienia” dla narzeczonych (szczegółowy wykaz można otrzymać w kancelarii).
Małżeństwo można ważnie zawrzeć tylko we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do ślubu na terenie innej parafii wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza narzeczonego lub narzeczonej (tzw. licencja), którą można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do tego sakramentu.
Filmowanie i fotografowanie podczas uroczystości ślubnej musi odbywać się w zgodzie z przepisami liturgicznymi i winno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk. 5,14-15).
Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca – w nagłych przypadkach w każdym innym czasie. Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia
(zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą). Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie. Kiedy ksiądz idzie z Komunią św., należy przyklęknąć na znak szacunku do Pana
Jezusa. Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.
W domu chorego należy przygotować:
1. stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
2. na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

SAKRAMENT POKUTY

Spowiedź święta – w czasie każdej mszy św. w niedziele i w tygodniu.
W pierwsze piątki miesiąca od godz. 17.30

POGRZEB KATOLICKI

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna (por. 2Mch 12,43-45)
Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego
W kancelarii należy okazać:
Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów przed śmiercią (np. od Kapelana Szpitala)
Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Św. (z przyjęciem Komunii Św.)
Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy Św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder