W związku z przypadającym 04 maja Dniem Strażakawspomnienie św. Floriana, w niedzielę 02 maja 2021 r. na Mszy św. o 11.30 modliliśmy się za strażaków z jednostek OSP działających na terenie naszej parafii. Mszę św. w intencji druhów ochotników odprawił  Proboszcz Parafii Klementowice ks. kan. Adam Lemieszek, który aktualnie sprawuje również funkcję Powiatowego Kapelana Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. W strojach galowych i ze sztandarami we Mszy św. uczestniczyli strażacy z miejscowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tj. OSP Klementowice, OSP Kolonia Klementowice i OSP Stok. W okolicznościowej homilii ks. proboszcz m. in. powiedział: ….„Dzień Strażaka, święto tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Bo czyż może być coś piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom od patrona strażaków św. Floriana. Ten, który poniósł męczeństwo, gdyż spieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą i pociechą prześladowanym chrześcijanom, stał się opiekunem wykonawców zawodów wiążących się z ogniem, tj. strażaków, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jednocześnie życzymy niewyczerpanej siły i mnóstwa wytrwałości, wyrozumiałości bliskich, licznych sukcesów oraz wiele satysfakcji z pracy i służby społeczeństwu. ….” Na koniec uroczystości w imieniu druhów ochotników głos zabrał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Klementowicach dr Piotr Tuźnik, który w krótkim wystąpieniu podziękował ks. proboszczowi i zebranym wiernym za wspólną modlitwę, a wszystkim strażakom za ich ofiarność i zaangażowanie w służbie Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.

Dzień Strażaka – 2021.05.02 >> fot. Antoni Płachta