W niedzielę 10 lipca 2022 r. obchodziliśmy Uroczystość św. Małgorzaty Antiocheńskiej, patronki naszej parafii. Mszę św. odpustową o godz. 12.00 koncelebrowali ks. dr Leszek Pintal Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Piotrowicach i proboszcz naszej parafii ks. kan. Adam Lemieszek. Ks. dr Leszek Pintal przewodniczył i wygłosił okolicznościową homilię, której fragmenty przedstawiamy poniżej. Uroczystość uświetnił swym śpiewem Chór Gminy Kurów, występujący pod kierunkiem Bogdana Lipińskiego.

Ur. św. Małgorzaty – 2022.07.10 >>> galeria fot.


Wybrane fragmenty homilii wygłoszonej podczas Mszy św. Odpustowej przez ks. dr-a Leszka Pintala

Klementowice, 10 lipca 2022 r.

Wspomnienie św. Małgorzaty Antiocheńskiej – męczennicy.

Moi Drodzy!

Gromadzi nas dzisiaj doroczna uroczystość odpustowa ku czci św. Małgorzaty. Kim była owa niezwykła niemal tajemnicza postać?

Imię pochodzi z języka greckiego: „MARGARITES” i znaczy „PERŁA”. Urodziła się w Antiochii dzisiejszej Turcji na przełomie III i IV wieku. Była córką poganina, ale za sprawą opiekunki, która zajmowała się nią po śmierci matki, została chrześcijanką. Proponowano jej małżeństwo z rzymskim namiestnikiem – poganinem. Odmówiła – podkreślając, że jej serce należy do Jezusa. Poniosła męczeńską śmierć przez ścięcie mieczem między 303 a 305 rokiem naszej ery. (…)

Święta Małgorzata – męczennica – uczy, co to znaczy kochać ponad wszystko. Patronka dnia Waszej parafii uczy, że miłość jest silniejsza od nienawiści. Święta Małgorzata, pokazuje nam wszystkim w szczególny sposób, co to znaczy być wiernym Bogu, co to znaczy być wiernym wyznawanej wierze i wreszcie, co oznacza być wiernym sobie. Za wierność sobie i przekonaniom oddała życie. (…)

Niezwykłe są czytania wybrane na dzisiejszą odpustową uroczystość. W Ewangelii Jezus ukazuje nam prawdę o rzeczywistości tego świata.: „Jeżeli świat Was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować.” (J, 15,)

to dlatego dzisiejsza odpustowa uroczystość! Bo patronka parafii św. Małgorzata – męczennica – pokazuje nam wszystkim, że przekonań i wierności im, nie można zabić. Tak, nam dzisiaj potrzeba pięknych i wiernych postaw. (…)

Dzisiaj toczy się walka, która dotyczy duszy człowieka. Oczywiście nie należy wszędzie widzieć zła i wszystkiego demonizować, ale trzeba zło widzieć i piętnować tam, gdzie ono zapuszcza korzenie. Musimy stawać na straży obrony wartości, zasad, wiary … Nie możemy szukać kompromisów i paktować z tym co złe i niegodziwe. A niestety niekiedy zdarza się żyć w świecie tak zwanego religijnego dualizmu, zgodnego z powiedzeniem: „Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek”. Dzisiejsza odpustowa uroczystość jest po to, by przypomnieć, że są wartości, które wymagają najwyższej ceny. Może zwłaszcza dzisiaj, na progu XXI wieku, gdzie tyle kuszących propozycji niewiary składa człowiekowi świat. Patrząc na Was obecnych na liturgii i będąc dzisiaj z Wami, widzę piękno Kościoła w całym jego wymiarze. Wy jesteście tym pięknem. Przekonuję się, że nie jest tak źle z Kościołem i ludźmi Kościoła, jak niektórzy chcieliby aby niedobrze było. Wasza postawa jest dla mnie nadzieją. I za tę postawę bardzo Wam dziękuję.

Mocno ufam, że nie dacie się zastraszyć przeciwnikom Ewangelii.

Dlatego wołam, Święta Małgorzato – spraw, aby każdy z nas był pięknym owocem Kościoła, jak Ty byłaś. Pomagaj, być wiernymi sobie, jak Ty Wierną byłaś. Wspieraj, abyśmy trwali przy Bogu i w Kościele… Dzisiaj, jutro i na zawsze … Amen.

Kategorie: Kronika