>>> Wprowadzenie Relikwii św. Faustyny – homilia, ks. prof dr hab. Jarosław Popławski >>>

>>> Uroczystość wprowadzenia Relikwii Św. Siostry Faustyny >>> galeria fot.

W sobotę 03 października 2020 r.,  Św. Siostra Faustyna Kowalska – w Relikwiach Świętych – została uroczyście wprowadzona do naszego kościoła p. w. św. Klemensa i św. Małgorzaty w Klementowicach. Wnosząc relikwie św. Siostry Faustyny do naszego kościoła, zapraszamy Ją niejako do siebie, do swojego życia, do swoich rodzin, gospodarstw, szkół, urzędów, sklepów i warsztatów. Nasza wspólnota zostaje w szczególny sposób naznaczona jej duchem.Wierzymy, że będzie wstawiać się za nami u tronu Bożego Miłosierdzia. We wtorek 29 września 2020 r. delegacja z naszej parafii , której przewodniczył ks. proboszcz Adam Lemieszek, odebrała relikwie Świętej Siostry Faustyny od Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.
Uroczystości związane z przyjęciem relikwii na stałe do naszego kościoła parafialnego odbyły się jak już wyżej wspomniano 03 października 2020 r. o godz. 12.00. W procesji do Ołtarza Relikwie i obraz św. Siostry Faustyny niosły panie z koła Gospodyń Wiejskich „Kobiety Razem” w Klementowicach. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył pochodzący z Klementowic, zawsze o nas pamiętający ks. prałat prof. dr hab. Jerzy Misiurek – emerytowany profesor KUL Jana Pawła II. Okolicznościową homilię o Bożym Miłosierdziu i apostolstwie św. Siostry Faustyny wygłosił ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski (profesor – Katedry Historii Duchowości, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Wspólnie z wyżej wymienionymi Mszę św. koncelebrowali księża z parafii z Kazimierza Dolnego, Końskowoli, Kurowa, Piotrawina oraz ks. kan. Adam Lemieszek, proboszcz naszej parafii. Wiele zaproszonych osób nie mogło przybyć ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa SARS CoV-2. W uroczystości udział wzięli strażacy z miejscowych oddziałów Ochotniczych Straży Pożarnych z Pocztami Sztandarowymi OSP Klementowice i OSP Kolonia Klementowice. Na wprowadzeniu Relikwii św. Faustyny obecni byli Komendant Powiatowy PSP w Puławach st. bryg. mgr inż. Grzegorz Podhajny oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim bryg. mgr inż. Dariusz POPEK. Pod koniec tej niecodziennej uroczystości ks. kan Adam Lemieszek Proboszcz Parafii w Klementowicach podziękował przede wszystkim licznie zgromadzonym na uroczystości wiernym, dodając że na wyróżnienie zasługują Ci, którzy we wtorek 29 września b. r.  pielgrzymowali po Relikwie św. Siostry Faustyny do Krakowa – Łagiewnik. Szczególnie ciepłe słowa podziękowań popłynęły do naszego rodaka ks. prałata prof. dr hab. Jerzego Misiurka, który przewodniczył Liturgii Eucharystycznej i ks. prof. dr hab. Jarosława Popławskiego, który wygłosił homilię.  Ks. proboszcz podziękował Strażakom i obecnym na uroczystości zaproszonym Gościom. Bóg zapłać Tym, którzy byli zaangażowani w przygotowanie i obsługę uroczystości. Na koniec trzeba stwierdzić, że Relikwie św. Siostry Faustyny znalazły się w naszej parafii  przede wszystkim dzięki staraniom ks. kan. Adama Lemieszka – obecnego Proboszcza Parafii w Klementowicach.

Kategorie: Kronika