Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – 12 czerwca 2022 r.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka …

Wiele razy czynimy znak krzyża i wypowiadamy słowa: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W ten sposób wyznajemy wiarę w Trójcę Świętą. Te słowa i znak krzyża znamy już od dzieciństwa. I te słowa towarzyszą nam przez całe nasze życie. Tymi słowami kapłan przy chrzcie świętym włączył nas do wspólnoty Kościoła. Te słowa są nieodłączne przy sakramencie pokuty i pojednania, kiedy kapłan udziela rozgrzeszenia: „I ja odpuszczam Tobie grzechy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Te słowa wypowiadają małżonkowie, kiedy składają przysięgę małżeńską: „Tak mi dopomóż, Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”. Znak krzyża czynimy także, kiedy rozpoczynamy i kończymy Eucharystię, kiedy rozpoczynamy i kończymy modlitwę. Znak krzyża jako symbol postawiony zostanie na naszym grobie po śmierci. Tak więc widzimy, że znak krzyża prowadzi nas przez życie.

Zatem w uroczystość Najświętszej Trójcy warto wniknąć w treść znaku krzyża i wypowiadanych słów, bo tak naprawdę w tym znaku zawiera się nasze życiowe powołanie.(Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – Homilie Rok C 2021/22 – www.slowo.redemptor.pl )

Mszę Św. odpustową w Kościele pw. Trójcy Świętej w Stoku odprawił ks. kan. Adam Lemieszek proboszcz naszej parafii. Uroczystości zakończyły się procesją wokół kościoła i odśpiewaniem Hymnu Te Deum – Ciebie Boga Wysławiamy.


Fot. Antoni Płachta