Wizyta duszpasterska – 2018/2019

Opublikowane przez Parafia Klementowice w dniu

Do wizyty duszpasterskiej należy przygotować:

stół nakryty białym obrusem, na nim krzyż i zapalone świece oraz wodę święconą i kropidło (w przypadku braku wody święconej należy wlać zwykłą wodę i na początku kolędy poprosić księdza o jej poświęcenie). Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty od religii.

Porządek wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni:

                

                                 Pon (14.01.2019) – Za Stacją, Za Lasem (9.00) 

                                  Wt (15.01.2019) – Celejów, Kol. Celejów (9.00)

 

(Wizyty rozpoczynam o 9.00, na 15 min. wcześniej proszę o pojazd.)

Wizyta duszpasterska jest jednym z elementów pełnienia misji apostolskiej. Przyjmując kapłana podczas wizyty duszpasterskiej, publicznie wyznajemy naszą wiarę i przynależność do Kościoła powszechnego. Jest to wyraz więzi każdej rodziny będącej Kościołem domowym z parafią i diecezją.Wizyta kapłana to ważne przeżycie dla rodziny. Jest to okazja do spotkania, rozmowy, wzajemnego poznania się.

W Kodeksie Prawa Kanonicznego odnajdujemy kan. 529 § 1, który mówi: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś niedomagają – roztropnie ich korygując. Gorącą miłością wspierać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otaczać biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Starać się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc w wypełnianiu własnych obowiązków oraz popierać wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach”. Wizyta duszpasterska jest dobrym sposobem realizacji tej „funkcji pasterza”. Ks. D. Gącik przestrzega przed nazywaniem jej kolędą. Bo kolęda dotyczy tylko okresu Bożego Narodzenia i choć jest umocniona w Polsce silną tradycją, nie należy ograniczać możliwości wyboru przez proboszcza innego czasu. (Źródło: http://niedziela.pl/artykul/23744/nd/Duszpasterska-wizyta-duszpasterska-szansa)

Kategorie: Kronika