W niedzielę 17 października 2021 r. przeżywaliśmy wizytację kanoniczną, którą przeprowadził JE ks. bp prof. dr hab. Józef Wróbel. Wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską i pasterską. Biskup jako następca apostołów i, jak niegdyś oni, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi oraz wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Biskup przybywa, aby wejść w nasze troski, prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia i umocnić nas w wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.

Przebieg Wizytacji Kanonicznej:
7.45 Przybycie J.E. ks. bpa Józefa Wróbla  do Kościoła Parafialnego pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty w Klementowicach.
8.00 Msza Święta z udziałem  wszystkich grup  parafialnych. Mszę św. odprawił Proboszcz Parafii w Klementowicach ks. kan. Adam Lemieszek. Ks. Biskup Józef Wróbel wygłosił homilię i spotkał się po zakończeniu Eucharystii z Kółkami Różańcowymi, Radą Parafialną, Legionem Maryi. W wizytacji kanonicznej uczestniczył również ks. kan. Jerzy Ważny – Dziekan Dekanatu Kazimierz Dolny i Kustosz Sanktuarium MB Kębelskiej w Wąwolnicy.

10.00 Msza Św. w Kościele pw. Świętej Trójcy w Stoku. JE ks. bp Józef Wróbel odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie, a po Mszy św. przedstawił wiernym swoje spostrzeżenia z wizyty ad limina Apostolorum biskupów lubelskich w Watykanie.
12.00 Msza Święta dla młodzieży z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Mszę św. koncelebrowali ks. bp Józef Wróbel i proboszcz naszej parafii ks. kan. Adam Lemieszek. Ks. Biskup przewodniczył, wygłosił okolicznościową homilię i udzielił sakramentu bierzmowania 53 osobom.

Kategorie: Kronika