Zasady bezpieczeństwa w pierwszym etapie znoszenia ograniczeń od 20.04.2020

We  Mszy św., nabożeństwie lub podczas sprawowania innego obrzędu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny, w tym samym czasie może uczestniczyć: 

  1. w Kościele pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty w Klementowicach – 25 osób
  2. w Kościele pw. Św. Trójcy w Stoku -15

Od 20 kwietnia 2020 r. (poniedziałek), w związku z pierwszym etapem znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Dotyczą one działalności gospodarczej – funkcjonowania handlu i usług oraz życia społecznego – w tym sprawowania kultu religijnego.

Najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa to:

  • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,

  • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,

  • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,

  • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

  • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Nowe regulacje zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 697]

Ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego

Do odwołania utrzymane zostają czasowe ograniczenia w sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego.

Ograniczenia te polegają na obowiązku zapewnienia, aby od dnia 20 kwietnia br.:

– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny,

na cmentarzu znajdowało się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

§ 9 ust. 1 pkt 3 w związku z § 8 ust.1 pkt 3

Kategorie: Kronika