22 grudnia 2021 r. zmarł ks. inf. Jan Pęzioł, emerytowany Kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej w Wąwolnicy, archidiecezjalny egzorcysta oraz autor książek.

Ks. inf. Jan Pęzioł urodził się 24 grudnia 1931 r. w Zdziechowicach k. Zaklikowa (obec. diec. Sandomierska). Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1958 r. w Lublinie z rąk Biskupa Piotra Kałwy. Pracował duszpastersko w parafiach:
Polichna, św. Jana Vianney – wikariusz: 1958-1959
Kumów, Nawiedzenia NMP – wikariusz: 1959-1964
Potok Wielki, św. Mikołaja Biskupa – wikariusz: 1964-1965
Kalinówka, Świętego Krzyża – wikariusz: 1965-1968
Kalinówka, Świętego Krzyża – proboszcz: 1968- 1972
Zagłoba, NMP Królowej Polski – proboszcz: 1972-1976
Turobin, św. Dominika – proboszcz: 1976-1978
14 listopada 1978 r. został mianowany proboszczem parafii w Wąwolnicy i Kustoszem Sanktuarium Matki Boskiej Kębelskiej. Funkcję tę sprawował do 20 sierpnia 2001 r., kiedy został przeniesiony w stan emerytalny. Od 2001 r. pełnił funkcję egzorcysty archidiecezji lubelskiej. Był protonotariuszem apostolskim (infułatem) oraz kanonikiem honorowym Kapituły Lubelskiej. Pełnił funkcję ojca duchowego kapłanów archidiecezji lubelskiej.

Był cenionym duszpasterzem, kaznodzieją, spowiednikiem oraz organizatorem życia religijnego. Na celebrowane przez niego Msze św. z nabożeństwem o uzdrowienie duszy i ciała w Wąwolnicy ściągały tłumy z całej Polski.

Ks. infułat Jan Pęzioł zmarł 22 grudnia 2021 r. w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. 

Uroczyści pogrzebowe odbyły się w Ur. św. Jana Ewangelisty (Imieniny ks. infułata) 27 grudnia 2021 r. w Wąwolnicy pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego. Podczas Mszy św. pogrzebowej (godz. 11.00) abp Stanisław Budzik nazwał go „człowiekiem głębokiej wiary, autentycznej pobożności, całkowitego poświęcenia się ludziom i miłości do Kościoła”. Jak podkreślił, całe ziemskie życie śp. ks. inf. Jana opromienione było miłością do Chrystusa i Jego Matki. Ukochanego kapłana pożegnali parafianie, wśród których spędził ponad 40 lat, oraz rzesza pielgrzymów, dla których był wzorem pełnienia woli Bożej. Obecny kustosz sanktuarium ks. Jerzy Ważny podziękował za świadectwo wiary, ukochania Boga i Maryi, za wzór człowieczeństwa i kapłaństwa. Podkreślił, że śp. ks. inf. Jan Pęzioł jest przykładem, że ci, którzy zawierzyli Maryi, zawsze wygrywają. Po uroczystościach w sanktuarium ciało zmarłego kapłana zostało złożone w grobie na cmentarzu parafialnym w Wąwolnicy.

Wiele osób przybywało do Sanktuarium w Wąwolnicy i prosiło ks. Jana o wysłuchanie, poradę duchową, modlitwę i spowiedź. On zaś dla każdego znajdował czas i modlił się prosząc o wstawiennictwo Matkę Bożą Kębelską. Wielokrotnie dzięki tej modlitwie działy się cuda. Prosimy wszystkich, którzy korzystali z pomocy ks. Jana o składanie świadectw o jego posłudze. Można je przesyłać listownie lub pocztą elektroniczną: wawolnica@diecezja.lublin.pl

Kategorie: Kronika