Zmarł pochodzący z naszej parafii ks. prof. Jerzy Misiurek

W dniu 20 stycznia 2021 roku w Jakubowicach Konińskich zmarł

ks. prof. Jerzy Misiurek

profesor nauk teologicznych
długoletni wykładowca KUL
członek PAN i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego
kapelan honorowy Ojca Świętego
kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej

Urodził się 7 listopada 1936 r. w Klementowicach
Święcenia prezbiteratu przyjął 18 kwietnia 1960 r. w Lublinie

Program uroczystości pogrzebowych:

21 stycznia (czwartek), godz. 15.00 – Msza żałobna w kościele pw. św. Siostry Faustyny w Jakubowicach Konińskich (bp Mieczysław Cisło).

22 stycznia (piątek), godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa w Archikatedrze Lubelskiej.

Ciało zostanie złożone na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

Po ukończeniu Gimnazjum i Liceum Biskupiego w Lublinie wstąpił w 1954 r. do Seminarium Duchownego i w 1960 r. przyjął świecenia kapłańskie. Wikariusz w parafiach: św. Stanisława BM w Biskupicach (1960), Wniebowzięcia NMP w Puławach (1960-1961), Nawrócenia św. Pawła w Lublinie (1964-1970). W latach 1961-1964 odbył studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w zakresie teologii dogmatycznej. W 1970 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy pt. Nauka polskich teologów katolickich XVII i XVIII wieku o kulcie Serca Jezusowego. Zatrudniony następnie w Międzywydziałowym Zakładzie Leksykograficznym KUL jako asystent, a potem adiunkt, pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Wyższej Kultury Religijnej (1975-1985) i Sekretarza Naukowego Redakcji Encyklopedii Katolickiej (1985-1990). Po habilitacji w 1983 r. jako docent został w 1985 r. kierownikiem Katedry Historii Duchowości na Wydziale Teologii KUL; w latach 1991-1997 kierownik Sekcji Teologii Duchowości; od 1992 profesor nadzwyczajny; od 1998 profesor zwyczajny; w latach 1993-2002 dyrektor do spraw naukowych kolegium Teologicznego dla Katechetów na terenie Archidiecezji Lubelskiej i Studium Pastoralnego dla Kapłanów; w latach 1995-1998 przewodniczący Senackiej Komisji Bibliotecznej KUL; Prezydent Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Biskupiego w Lublinie (od 2001 r.), członek czynny Towarzystwa Naukowego KUL (od 2004 r. przewodniczący Wydziału Teologii), członek Polskiej Akademii Nauk oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W 2001 r. uzyskał nagrodę Rektora KUL za działalność naukową, w 2002 r. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Emeryt od 1 listopada 2006 r.. Wypromował 17 doktorów oraz 130 magistrów i licencjuszy; organizator 6 Tygodni Duchowości (1992-1997) i sympozjów naukowych. Autor przeszło 550 publikacji naukowych, w tym 17 książek, m. in. Chrystologia Braci Polskich. Okres przedsocyniański, Lublin 1983; Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Lublin 1992, Częstochowa 20032; Złoty okres „niemieckiej mistyki”, Lublin 1992; Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej. T. I – III, Lublin 1994 – 2001; Wielkie mistyczki Kościoła, Lublin 1996.

Kategorie: Kronika